Visie

 • De onderwijsbehoeften centraal
 • Handelingsgericht werken (CLB/HGW/ HGD/HGPD)
 • Oplossingsgericht werken
 • Uitgaan van mogelijkheden van de leerling en de leraar
 • Onderwijszorgmodel CAREBAGS (Minnaert, 2005)
  • Effectief onderwijs omvat de zorg voor CARE (Competentie, Autonomie, Relatie en Engagement) en onderwijskundige gerichtheid op BAGS (beschermende factoren van alle betrokkenen, adaptief onderwijs, gedragsverandering, systematisch en planmatig werken én samenwerking met school, leerling, ouders en ketenpartners)
 • Transactioneel verklaringsmodel bij gedragsproblematiek
  • Probleemgedrag in transactionele zin > problematisch omgangsgedrag > gedrag ontstaat binnen een bepaalde context > wederzijdse beïnvloeding in gedrag en beleving
 • Constructieve samenwerking / onderlinge afstemming /interdisciplinair werken
 • Systematische / cyclische werkwijze (PDCA, 1 zorgroute)