Nieuws

December 2020

De overheid heeft aanvullende maatregelen uitgesproken betreffende het tegengaan van verdere verspreiding van het Coronavirus.

Dit heeft voor de scholen de nodige impact maar ook voor de medewerkers van Expertisecentrum Briljant. In de brief aan de besturen meer informatie omtrent het besluit dat is genomen inzake de werkzaamheden van de medewerkers van EC Briljant.

Wij betreuren ten zeerste dat wij door de genomen maatregelen onze werkzaamheden niet meer ten volle kunnen uitvoeren en zullen u als partner zo goed mogelijk, op afstand, blijven bedienen.

September 2020

Nu de overheid mogelijk opnieuw aanvullende maatregelen gaat nemen betreffende het tegengaan van verdere verspreiding van het Coronavirus, zullen de medewerkers van Expertisecentrum Briljant waar nodig en mogelijk de werkzaamheden uitvoeren conform de richtlijnen vanuit het RIVM/de overheid. In afstemming met de scholen kijken we waar de mogelijkheden liggen.

Gesprekken met ouders en/of medewerkers van scholen vinden plaats op school, onder of na schooltijd in een grote ruimte met voldoende ventilatiemogelijkheden waar we op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten.

Voor de psychologische onderzoeken die uitgevoerd worden door onze medewerkers is een protocol opgesteld.