Nieuws

September 2020

Nu de overheid mogelijk opnieuw aanvullende maatregelen gaat nemen betreffende het tegengaan van verdere verspreiding van het Coronavirus, zullen de medewerkers van Expertisecentrum Briljant waar nodig en mogelijk de werkzaamheden uitvoeren conform de richtlijnen vanuit het RIVM/de overheid. In afstemming met de scholen kijken we waar de mogelijkheden liggen.

Gesprekken met ouders en/of medewerkers van scholen vinden plaats op school, onder of na schooltijd in een grote ruimte met voldoende ventilatiemogelijkheden waar we op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten.

Voor de psychologische onderzoeken die uitgevoerd worden door onze medewerkers is een protocol opgesteld.