Overleg Expertisecentrum Briljant

De medewerkers van het Expertisecentrum (EC) komen maandelijks bij elkaar. De nieuwe aanmeldingen worden interdisciplinair besproken tijdens het overleg van het EC.

Formulieren en relevante aanvullende informatie gericht op de ondersteuningsvraag, dienen uiterlijk een week voorafgaand aan het EC overleg compleet bij ons te worden aangeleverd. De formulieren voor de aanmelding van een leerling zijn te downloaden van de website: https://www.expertise-briljant.nl/

Op basis van de aangeleverde informatie en ondersteuningsvragen beoordeelt het EC welke actie wenselijk is met betrekking tot de aanmelding. Na het EC overleg wordt de school zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het besluit van het EC met betrekking tot de aanmelding.

Er zijn vanuit het EC overleg verschillende uitkomsten mogelijk:

  1. Inzet van een consult met het doel het concretiseren van de hulpvraag en het geven van een advies.
  2. Inzet van ambulante begeleiding gericht op het optimaliseren en professionaliseren van de omgeving waarin de leerling zich bevindt.
  3. Inzet van een onderzoek om zicht te krijgen op de belemmerende en beschermende factoren van de leerling en de omgeving.
  4. Er wordt anders geadviseerd, omdat een andere (zorg)instantie beter kan aansluiten bij de hulpvraag en de benodigde expertise bezit.