Wie zijn wij?

Expertisecentrum Briljant biedt ondersteuning aan scholen bij de afstemming op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De ondersteuning vanuit het Expertisecentrum is handelingsgericht en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerling, de ondersteuningsbehoeften van de leraar en de zorgstructuur van de school. Expertisecentrum Briljant zoekt daarbij de samenwerking met ouders en ketenpartners. Onderzoekers en begeleiders van het Expertisecentrum zijn nauw op elkaar betrokken en er wordt interdisciplinair gewerkt.